Uw weergavetaal wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Taal en invoer aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Taal de taal aan die u wilt gebruiken.