Op het toetsenbord typen

Een accent typen

  1. Op het BlackBerry-toetsenbord zorgt u dat u de letter waar u een accent op wilt, lang aanraakt.
  2. Wanneer tekens met accenten boven de letter worden weergegeven, veegt u naar het accent dat u wilt typen.
  3. Til uw vinger op.
Tip: Als u een hoofdletter met een accent wilt typen, raakt u eerst Shift aan. Of wacht even voordat u uw vinger optilt wanneer deze zich op het teken met een accent bevindt, zodat het teken met accent verandert in een hoofdletter.

Een symbool of nummer typen

  1. Raak in de linkeronderhoek van het BlackBerry-toetsenbord de symbooltoets aan. Het uiterlijk van deze toets varieert afhankelijk van de taal waarin u typt.
  2. Raak het symbool of getal dat u wilt typen aan.
  3. Als u het gewenste symbool niet kunt vinden, raakt u een verwant symbool lang aan. Veeg naar het symbool dat u wilt typen of raak pictogram Extra symbolen aan om alle symbolen te zien.

Een hoofdletter typen

  1. Raak op het BlackBerry-toetsenbord Shift aan.
  2. Raak een letter aan.
Tip: Raak Shift lang aan om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.