Woordsuggesties selecteren die worden weergegeven terwijl u typt

Uw BlackBerry-toestel is ontworpen zodat het leert wat u vaak zegt en waar in een zin u dit meestal zegt. Uw toestel gebruikt deze informatie om te voorspellen welk woord u gaat typen en geeft voorgestelde woorden weer op het BlackBerry-toetsenbord. U kunt vervolgens een voorgesteld woord te selecteren door uw vinger net onder het woord te plaatsen en het naar boven in het berichtscherm te slepen.

Een woordsuggestie selecteren

Als u een woord wilt gebruiken dat op het BlackBerry-toetsenbord wordt weergegeven, plaatst u uw vinger net onder het woord en veegt u het omhoog naar het scherm.

Wijzigen waar woordsuggesties worden weergegeven

Standaard worden woordsuggesties weergegeven op het BlackBerry-toetsenbord zodat u niet boven uw getypte tekst hoeft te kijken om de suggesties te zien. Als u moeite heeft suggesties te selecteren, of als u denkt dat het toetsenbord er rommelig uitziet, kunt u instellen dat de suggesties boven het toetsenbord worden weergegeven.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Taal en invoer > Toetsenbord op het scherm aan.
  3. Kies in de vervolgkeuzelijsten Modus Staand en Modus Liggend hoe woordsuggesties moeten worden weergegeven.
    • Als u wilt dat woordsuggesties boven het toetsenbord worden weergegeven, raakt u In-kolom aan.
    • Als u wilt dat woordsuggesties op het toetsenbord worden weergegeven, raakt u In-letter aan.
    • Als u woordsuggesties wilt uitschakelen, raakt u Uit aan.

Wanneer u instelt dat woordsuggesties boven het toetsenbord worden weergegeven, kunt u de suggestie gebruiken door ergens direct onder het woord dat u wilt gebruiken, snel omhoog te vegen.