Toetsenbordecho in- of uitschakelen

Controleer of u echt typt wat u wilt. De functie Toetsenbordecho leest de informatie die u in een tekstveld typt.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid aan.
  3. Raak Screen Reader aan.
  4. Raak Toetsenbordecho aan.
  5. Raak in de vervolgkeuzelijst Geen, Tekens, Woorden of Tekens en woorden aan.