Uw e-mail beveiligen

U kunt berichten digitaal ondertekenen of coderen als u een zakelijke e-mailaccount gebruikt die S/MIME-beveiligde berichten of IBM Notes-e-mailcodering op uw BlackBerry-toestel ondersteunt. Met digitaal ondertekenen of coderen kunt u de e-mailberichten die u verzendt met uw toestel extra beveiligen.

Digitale handtekeningen zijn ontworpen zodat ontvangers de echtheid en integriteit kunnen vaststellen van door u verzonden berichten. Wanneer u een S/MIME-beveiligd bericht digitaal ondertekent met uw persoonlijke sleutel, gebruiken ontvangers uw openbare sleutel om te controleren of het bericht van u afkomstig is en of het bericht niet is gewijzigd.

Codering is ontworpen om de vertrouwelijkheid van berichten te behouden. Wanneer u een S/MIME-beveiligd bericht codeert, gebruikt uw toestel de openbare sleutel van de ontvanger om het bericht te decoderen. Ontvangers gebruiken hun persoonlijke sleutel om het bericht te decoderen.

Uw BlackBerry-toestel ondersteunt sleutels en certificaten in de volgende bestandsindelingen en bestandsnaamextensies:
 • PEM (.pem, .cer)
 • DER (.der, .cer)
 • PFX (.pfx, .p12)

Berichten met S/MIME-beveiliging instellen

U moet de persoonlijke sleutel en het certificaat op uw BlackBerry-toestel opslaan om ondertekende of gecodeerde e-mailberichten te verzenden met S/MIME-beveiliging. U kunt de sleutel en het certificaat opslaan door de bestanden uit een zakelijk e-mailbericht te importeren.

 1. Open een zakelijk e-mailbericht met een certificaatbijlage.
 2. Raak het pictogram Certificaatbijlage lang aan.
 3. Raak het pictogram Certificaat importeren aan.
 4. Voer indien nodig het wachtwoord in.
 5. Raak het pictogram Terug aan.
 6. Raak het pictogram Meer > het pictogram Instellingen > Beveiligde e-mail aan.
 7. Raak indien nodig het tabblad S/MIME aan.
 8. Schuif de schakelaar S/MIME naar Aan.
 9. Raak in de vervolgkeuzelijst onder Handtekeningcertificaat het certificaat aan dat u hebt geïmporteerd.
 10. Raak in de vervolgkeuzelijst onder Coderingscertificaat het certificaat aan dat u hebt geïmporteerd.

IBM Notes-e-mailcodering inschakelen

U moet een zakelijke account toevoegen die IBM Notes-e-mailcodering op uw toestel ondersteunt om deze taak te voltooien.
 1. Raak in de BlackBerry Hub Meer acties > het pictogram Instellingen > Beveiligde e-mail aan.
 2. Raak indien nodig het tabblad NNE aan.
 3. Schuif de schakelaar NNE naar Aan.

Een bericht ondertekenen of coderen

Als u een ondertekend of gecodeerd e-mailbericht wilt verzenden, moet u een zakelijke e-mailaccount gebruiken die S/MIME-beveiligde berichten of IBM Notes-e-mailcodering ondersteunt.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, veegt u met uw vinger naar beneden over het scherm.
 2. Raak in de vervolgkeuzelijst de optie voor ondertekenen of coderen aan.
Tip: U kunt de standaard e-mailbeveiliging wijzigen die wordt gebruikt voor berichten die u verzendt. Wanneer u bijvoorbeeld S/MIME gebruikt om uw berichten te beveiligen, kunt u in normale tekst ondertekende berichten verzenden die door elke e-mailtoepassing kunnen worden geopend, of ondoorzichtig ondertekende berichten die alleen kunnen worden geopend door e-mailtoepassingen die codering ondersteunen. Raak in de BlackBerry Hub Meer acties > het pictogram Instellingen > Beveiligde e-mail aan. Raak indien nodig S/MIME of NNE aan. Wijzig de instellingen voor e-mailbeveiliging.