Het wachtwoordrecord dupliceren

Als u een nieuwe record wilt maken op basis van bestaande informatie die is opgeslagen in de app Wachtwoordbeheer, doet u het volgende:
  1. Raak in Wachtwoordbeheer een record lang aan.
  2. Raak het pictogram Dupliceren aan.
  3. Wijzig of verwijder de bestaande informatie en raak Opslaan aan.