Navigeren in een Android-app

Sommige apps en games in de BlackBerry World-shop zijn Android-apps die geconverteerd zijn voor gebruik op BlackBerry-toestellen. In deze apps kunt u een actiebalk onder aan het scherm weergeven of verbergen, of snel terugkeren naar het vorige scherm.
Voer een van de volgende handelingen uit:

Afbeelding van een pijl die van onder aan het scherm tot halverwege aan de linkerkant van het scherm wijst, diagonaal naar boven en naar links.