Een LinkedIn-update posten met de app Spraakbesturing

  1. Houd de toets Dempen aan de rechterkant van uw BlackBerry-toestel ingedrukt om de app Spraakbesturing te openen.
  2. Spreek na de toon 'LinkedIn' en uw update in. Bijvoorbeeld: 'LinkedIn op weg naar de vergaderzaal voor een vergadering'.