Apps verwijderen

U kunt apps vanaf het beginscherm van uw BlackBerry-toestel verwijderen of u kunt de apps die u downloadt via de BlackBerry World-shop verwijderen.

Een gedownload item verwijderen uit BlackBerry World

 1. Raak in het BlackBerry World-beginscherm Alles > My World aan.
 2. Raak Mijn apps & games, Mijn video of Mijn muziek aan.
 3. Raak Gedownload aan.
 4. Raak een item lang aan en raak vervolgens Verwijderen aan.
  • Als u de app later opnieuw wilt installeren, raakt u Installatie ongedaan maken aan.
  • Als u de app permanent wilt verwijderen, raakt u Verwijderen aan.
Apps en spelletjes die niet zijn geïnstalleerd, worden weergegeven op het scherm My World. Raak Mijn apps & games > Beschikbaar aan om deze lijst te bekijken.

Een app verwijderen uit uw beginscherm

 1. Raak op het beginscherm van uw BlackBerry-toestel het pictogram van een app lang aan tot de pictogrammen beginnen te trillen.
 2. Raak het pictogram Verwijderen op het pictogram van een app aan.
Tip: Sommige app-pictogrammen op uw beginscherm zijn een onderdeel van de BlackBerry-ervaring. Deze apps kunnen niet worden verwijderd en het pictogram Verwijderen wordt niet weergegeven op de pictogrammen van deze apps.

Een app of spelletje opnieuw installeren

 1. Raak in het BlackBerry World-beginscherm Het pictogram Alles My World > Mijn apps & games aan.
 2. Raak Beschikbaar aan.
  • Als u een app of spelletje opnieuw wilt installeren, raakt u The Install icon aan naast de app of het spelletje dat u wilt installeren.
  • Als u al uw apps en spelletjes die niet zijn ge├»nstalleerd opnieuw wilt installeren, raakt u onder aan het scherm Alles installeren aan.