Een BBM Video-chatsessie starten

U kunt een BBM Video-chatsessie starten in elke BBM-chat of via de apps Telefoon of Contactpersonen op uw BlackBerry-toestel. Als u een BBM Video-chatsessie wilt starten uit de apps Telefoon of Contactpersonen met iemand die geen BBM-contactpersoon is, wordt u gevraagd deze persoon toe te voegen aan BBM voordat u de BBM Video-chatsessie kunt starten.
Raak BBM Video aan in een BBM-chat, de app Telefoon of de app Contactpersonen.

Een BBM Video- of BBM Voice-chat accepteren of afwijzen

Bij een binnenkomende BBM Video- of BBM Voice-chat verschijnt de naam van de contactpersoon en het type chat op uw scherm. U kunt de beltoon voor u reageert onderdrukken door het pictogram Onderdrukt aan te raken.

  1. Raak de cirkel onder aan het scherm lang aan.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Schuif uw vinger naar links om een chat te accepteren. Laat uw vinger los wanneer de cirkel op het pictogram BBM Video-chat beantwoordenof het pictogram BBM Voice-chat beantwoorden staat.
    • Schuif uw vinger naar rechts om een chat te weigeren. Laat uw vinger los wanneer de cirkel op het pictogram Weigeren staat.
Tip: Als u in plaats daarvan een BBM-bericht wilt verzenden met de functie Nu beantwoorden, raakt u het pictogram BBM-chats aan.

Informatie over BlackBerry Natural Sound

Het pictogram van BlackBerry Natural Sound (het pictogram BlackBerry Natural Sound) verschijnt op het scherm tijdens een BBM Video- of BBM Voice-chat wanneer wordt voldaan aan de juiste netwerkomstandigheden.

BlackBerry Natural Sound-technologie is ontworpen voor het delen van levensechte ervaringen. U hoort bijvoorbeeld nuances en variaties in de klemtoon van de andere persoon, omgevingsgeluiden zoals muziek op de achtergrond en ervaart stereogeluid.