Uw toestel testen met de BlackBerry Virtual Expert-app

  1. Voer een van de volgende acties uit in de BlackBerry Virtual Expert-app:
    • Als u een bepaald type functie wilt testen, raakt u Schermtests, Audiotests of Knoptests aan.
    • Als u een specifieke test wilt uitvoeren, bijvoorbeeld voor een probleem met de camera, raakt u Het pictogram Tests aan. Raak de test aan die u wilt uitvoeren.
  2. Volg de instructies op het scherm.