Uw toestel testen met de BlackBerry Virtual Expert-app

  1. Voer een van de volgende acties uit in de BlackBerry Virtual Expert-app:
    • Als u een bepaald type functie wilt testen, raakt u Schermtests, Audiotests of Knoptests aan.
    • Als u een specifieke test wilt uitvoeren, bijvoorbeeld voor een probleem met de camera, raakt u Het pictogram Tests aan. Raak de test aan die u wilt uitvoeren.
  2. Volg de instructies op het scherm.

Een BlackBerry Virtual Expert-test is mislukt

Als de BlackBerry Virtual Expert-app een probleem met uw toestel aangeeft, doet u het volgende:

  • Maak indien mogelijk een back-up van de gegevens op uw toestel. U kunt BlackBerry Link gebruiken om een back-up op uw computer op te slaan. Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac.
  • Noteer de softwareversie en PIN van uw toestel. U vindt deze informatie door op het beginscherm naar beneden te vegen vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Info aan. Raak in de vervolgkeuzelijst Categorie de optie OS/Besturingssysteem of Hardware aan.
  • Neem contact op met uw draadloze serviceprovider of lokale reparatiedienst om het probleem te verhelpen.