Uw toestel personaliseren

De instellingen van uw toestel aanpassen

Uw BlackBerry-toestel is ontworpen met uitgebreide mogelijkheden voor aanpassing en bediening. U kunt het uitpakken en er direct mee aan de slag, en het toestel volledig aanpassen op uw behoefte. Verken de verschillende opties en ontdek wat u allemaal met uw toestel kunt doen.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen aan.

Raadpleeg de Help voor meer informatie over een bepaalde instelling.

Uw Snelle instellingen aanpassen

Het instellingenmenu dat u oproept door op het beginscherm omlaag te vegen, is ontworpen om uw meestgebruikte instellingen weer te geven. U kunt kiezen welke instellingen u te zien krijgt en in welke volgorde, zodat u snel toegang hebt tot uw belangrijkste instellingen. Zo kunt u uw BlackBerry-toestel snel in de vliegtuig- of nachtkastmodus zetten, uw alarm uitschakelen of uw zaklamp aanzetten!

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Snelle instellingen aan
  • Schakel de selectievakjes naast uw snelle instellingen in of uit om de corresponderende items toe te voegen of te verwijderen.
  • Als u de volgorde van de items in uw snelle instellingen wilt wijzigen, raakt u het pictogram Opnieuw ordenen aan. Raak het item dat u wilt verplaatsen lang aan. Versleep het item en laat het los. Raak Opslaan aan.
Tip: Als u veel items in Snelle instellingen hebt, veegt u naar links of rechts om ze allemaal weer te geven.

Apps, games, muziek en video's downloaden en kopen

Apps, spelletjes en muziek die u koopt, kunt u zo vaak als u wilt verwijderen en opnieuw downloaden op hetzelfde BlackBerry-toestel, en op maximaal vier extra toestellen, zonder dat u opnieuw voor de items hoeft te betalen.
 1. Raak in de BlackBerry World-shop een item aan.
 2. Raak in de rechterbovenhoek van het scherm de knop met de prijs aan.
 3. Als u de betaalmethode wilt wijzigen voordat u een item betaalt, raakt u in de vervolgkeuzelijst Factureren via: een betaalmethode aan.
 4. Raak Kopen aan.
Tip: Raak Delen aan om een app, spelletje, album, muzieknummer of video te delen. Als u een app met iemand wilt delen via NFC-technologie, gaat u naar het scherm Details van de app die u wilt delen en houdt u de achterzijdes van de toestellen tegen elkaar.

Android-apps downloaden en installeren op uw BlackBerry-toestel

U kunt nu voor Android ontworpen apps en games krijgen en deze op uw BlackBerry-toestel installeren!

Er zijn verschillende websites van derden en apps voor de mobiele markt waarop u apps en games voor Android kunt vinden en downloaden. De meeste websites en mobielemarkt-apps hebben een installatieknop die wordt weergegeven nadat u een Android-appbestand hebt gedownload. U kunt een appbestand ook installeren door het te openen in Bestandsbeheer op uw BlackBerry-toestel.

Als u een gedownload appbestand niet kunt vinden, kunt u in Bestandsbeheer op de naam van de app zoeken. De meeste Android-apps hebben de bestandsnaamextensie .apk. Als u alle gedownloade appbestanden voor Android wilt opzoeken, kunt u in Bestandsbeheer zoeken op .apk.

WAARSCHUWING:

Apps die geïnstalleerd zijn van bronnen buiten BlackBerry World, zijn niet gecontroleerd door BlackBerry. Deze apps kunnen een risico vormen voor uw toestel en persoonlijke gegevens. Installeer bij voorkeur alleen apps van vertrouwde bronnen.

Hoewel de meeste apps die voor Android-smartphones ontworpen zijn, geïnstalleerd en geopend kunnen worden op BlackBerry-toestellen, kunnen bepaalde apps gebruikmaken van services die niet ondersteund worden door BlackBerry 10 OS. BlackBerry 10 OS kan deze services ook vervangen door alternatieve services (zoals kaartservices).

Als u deze potentiële risico's en beperkingen niet wilt accepteren, moet u geen apps installeren van bronnen buiten BlackBerry World.

Een app verplaatsen op het beginscherm

U kunt de app-pictogrammen op het beginscherm naar wens verplaatsen. Als u rechtshandig bent, kunt u de vaakst gebruikte apps bijvoorbeeld rechts op het scherm plaatsen. Het is dan gemakkelijker om die apps te openen als u uw BlackBerry-toestel vasthoudt met één hand.
 1. Raak op uw beginscherm het pictogram van een app lang aan tot de pictogrammen beginnen te trillen.
 2. Sleep het pictogram naar een andere plaats op uw beginscherm en haal uw vinger van het scherm.

Wijzig uw geluiden, meldingen of beltonen

Via Meldingsinstellingen wijzigt u de instellingen voor uw geluiden, meldingen en beltonen. U kunt ook het volume van meldingen, aantal trillingen en meer instellen.

Op uw Porsche Design P'9982-smartphone van BlackBerry staat een unieke en aangepaste beltoon die alleen beschikbaar is voor de eigenaar van de P'9982-smartphone van BlackBerry.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
 3. Als u uw algemene meldingsinstellingen wilt wijzigen, raakt u een instelling aan in de vervolgkeuzelijst Modus of wijzigt u de instellingen voor Geluid, Trillen, LED, Directe voorbeelden of Volume.

Lettergrootte wijzigen

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Weergave aan.
 3. Raak in de vervolgkeuzelijst Lettergrootte de lettergrootte aan die u wilt gebruiken.

Een foto als achtergrond gebruiken

 1. Open een foto.
 2. Raak More > Het pictogram Instellen als > Achtergrond aan.
Tip: Als u inzoomt op een foto en deze als achtergrond instelt, wordt het ingezoomde deel op het scherm weergegeven als uw achtergrond.

Een alarm instellen

 1. Raak Het pictogram Wekker aan.
 2. Schuif de schakelaar Alarm naar Aan.
 3. Raak de draaischijf aan de buitenkant van de wijzerplaat lang aan.
 4. Draai de schijf om de wijzerplaat naar de gewenste tijd.
 5. Als u het tijdstip voor het alarm wilt opslaan, raakt u een willekeurige plek op het scherm aan.
Tip: Met de draaischijf kunt u het alarm instellen in stappen van vijf minuten. Als u het alarm op een specifieke minuut wilt instellen, raakt u het tijdstip van het alarm onder aan het scherm aan. Raak de vervolgkeuzelijst Alarmtijd aan en scroll omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.

Een bladwijzer toevoegen aan een favoriete webpagina

Raak op een webpagina Meer acties > Toevoegen aan Bladwijzers aan.

Overzicht van toestelinstellingen

Item Beschrijving

Het pictogram Vliegtuigmodus

Vliegtuigmodus

Schakel alle draadloze verbindingen uit.

Het pictogram Verbindingen

Netwerkverbindingen

 • Krijg snel toegang tot de vliegtuigmodus om al uw verbindingen uit te schakelen.
 • Afhankelijk van uw abonnement voor draadloze services en uw toestelmodel kunt u verbindingen tot stand brengen met het mobiele netwerk, Wi-Fi-netwerk, Bluetooth-apparaten, NFC en mobiele hotspots, en internet-tethering instellen.

Het pictogram Meldingen

Meldingen

 • Demp BlackBerry-toetsenbord-geluiden.
 • Schakel de trilmodus in.
 • Schakel Directe voorbeelden- en LED-meldingen uit.
 • Pas geluidsmeldingen en visuele meldingen aan voor specifieke apps.

Het pictogram Algemeen volume

Algemeen volume

 • Pas het algemene volume van uw toestel aan.
 • Wijs de volumetoetsen toe.
 • Schakel audioboost in voor gebruik in combinatie met uw hoofdtelefoon.

Het pictogram Accounts

Accounts

 • Hier kunt u accounts voor sociale netwerken en e-mail toevoegen of wijzigen.
 • U kunt ook geavanceerde installatieopties zoals IMAP en POP oproepen.

Het pictogram Snelle instellingen

Snelle instellingen

 • Roep veelgebruikte instellingen op.
 • Open de instellingen op elk gewenst moment door met uw vinger omlaag te vegen vanaf de bovenzijde van het scherm.

Het pictogram Weergave

Scherm

 • Selecteer een achtergrond.
 • Wijzig uw lettertype.
 • Pas de helderheid van het scherm aan.
 • Pas uw schermvergrendeling aan.

Het pictogram Taal en invoer

Taal en invoer

 • Schakel voorspellende tekst, woordvervanging en spellingcontrole in of uit.
 • Wijzig uw taal, regio-instellingen en maatstelsel.

Het pictogram Spraakbesturing

Spraakbesturing

Schakel dicteren in en stel voorkeuren in voor spraakherkenning en -feedback.

Het pictogram BlackBerry Balance

BlackBerry Balance (indien beschikbaar)

Maak of wijzig het wachtwoord van een werkruimte. Verwijder alleen de werkruimte en zakelijke gegevens van uw toestel en houdt uw persoonlijke gegevens intact.

Het pictogram BlackBerry Link

BlackBerry Link

Stel externe toegang via een computer in om documenten te delen en media te synchroniseren.

Het pictogram BlackBerry ID

BlackBerry ID

 • Bekijk uw huidige BlackBerry ID-informatie.
 • Meld u aan bij uw BlackBerry ID-account.
 • Wijzig uw BlackBerry ID-wachtwoord.

Het pictogram BlackBerry Protect

BlackBerry Protect (indien beschikbaar)

Schakel BlackBerry Protect in om uw toestel te beveiligen en op te sporen als het kwijt of gestolen is.

Het pictogram Beveiliging en privacy

Beveiliging en privacy

 • Maak een toestelwachtwoord.
 • Codeer uw toestelgegevens.
 • Verwijder uw toestelgegevens.
 • Wijzig machtigingen voor gedownloade apps.
 • Beheer certificaten.
 • Maak een pincode voor uw micro-SIM-kaart.

Het pictogram App-beheer

App-beheer

 • Wijzig de standaard-app waarmee specifieke bestandstypen worden geopend.
 • Controleer apps die het geheugen van uw toestel gebruiken.

Het pictogram Media delen

Media delen (indien beschikbaar)

Maak verbinding met een toestel om draadloos media-inhoud te delen.

Het pictogram Datum en tijd

Datum en tijd

Wijzig de tijdzone, tijd en datum.

Het pictogram Software-updates

Software-updates

 • De huidige softwareversie weergeven die op uw toestel wordt uitgevoerd.
 • Controleer of er software-updates zijn.
en

Het pictogram Zoeken

Zoeken

 • Wis uw zoekgeschiedenis.
 • Verwijder of geef prioriteit aan apps waarin gezocht wordt.
 • Breidt de zoekopdracht op uw toestel uit met zoeken op internet.

Het pictogram Opslag en toegang

Opslag en toegang

Bekijk de beschikbare opslagruimte en stel toegang in voor bestanden die op uw toestel zijn opgeslagen, met inbegrip van USB-verbindingen, netwerkidentificatie, bestanden delen, delen via Wi-Fi en wachtwoordbeveiliging voor het delen van bestanden.

Het pictogram Locatieservices

Locatieservices

 • Bepaal of apps uw locatiegegevens mogen gebruiken.
 • Wis recente zoekopdrachten die u in Kaarten hebt ingevoerd.

Het pictogram Betaalwijzen

Betaalwijzen

Voeg betaalrekeningen toe en stel gewenste betaalmethoden in.

Het pictogram Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Wijzig de instellingen voor vergroting, gehoorapparaten en TTY.

Het pictogram Info

Info

 • Vind algemene informatie over uw toestel, zoals hardware-informatie, netwerkdetails en opslagcapaciteit.
 • Identificeer uw toestel-PIN, softwareversie en modelnaam.
 • Bekijk uw telefoonnummer en de naam van de serviceprovider voor uw draadloze netwerk.
 • Bekijk of wijzig de naam van uw toestel die wordt weergegeven wanneer een ander toestel het detecteert via een Bluetooth- of netwerkverbinding.