Uw werkruimte vergrendelen

Als uw BlackBerry-toestel BlackBerry Balance-technologie gebruikt om uw werk- en privé-activiteiten gescheiden te houden, kunt u uw werkruimte vergrendelen en toegang behouden tot de persoonlijke bestanden, apps en gegevens in de persoonlijke ruimte op uw toestel.

  1. Als u geen wachtwoord voor uw werkruimte heeft, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om er een te maken. Raak Instellingen > BlackBerry Balance > Wachtwoord instellen aan. Typ een wachtwoord.
  2. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
    • Raak Het pictogram Aktetas aan om uw werkruimte onmiddellijk te vergrendelen.
    • Als u wilt dat uw werkruimte na bepaalde tijd automatisch wordt vergrendeld, raakt u Instellingen > BlackBerry Balance > Werkruimte vergrendelen na aan.

Zorg dat u het wachtwoord van uw werkruimte niet vergeet. Mocht u het wachtwoord vergeten, neem dan contact op met uw beheerder om het opnieuw te laten instellen. Wanneer u het maximumaantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, worden uw werkruimte en alle inhoud daarvan verwijderd.