De micro-SIM-kaart, batterij en mediakaart plaatsen

Leer hoe u de micro-SIM-kaart, batterij en optionele mediakaart (microSD-kaart) plaatst.

De batterijklep verwijderen

WAARSCHUWING:
Buig het batterijklepje niet te ver om, anders kan de afwerking worden aangetast.
Trek de onderkant van de batterijklep omhoog om de klep te verwijderen.


BlackBerry-toestel waarbij wordt getoond hoe het batterijklepje wordt verwijderd.

De micro-SIM-kaart plaatsen of verwijderen

WAARSCHUWING:
Uw BlackBerry-toestel is ontworpen voor gebruik met een micro-SIM-kaart. Plaats geen SIM-kaartadapter in uw toestel om mogelijke schade aan uw toestel te voorkomen.

Afhankelijk van uw serviceprovider en waar u uw toestel hebt gekocht, is de micro-SIM-kaart mogelijk al geplaatst.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de micro-SIM-kaart wilt plaatsen, schuift u die op zijn plaats zoals aangegeven.
  • Als u de micro-SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u de micro-SIM-kaart er gedeeltelijk uit door uw wijsvinger op de opening te plaatsen. Schuif de micro-SIM-kaart er volledig uit met uw wijsvinger en duim, of door met uw duim op de bovenkant van de SIM-kaart te drukken.


BlackBerry-toestel waarbij wordt getoond waar de micro-SIM-kaart wordt geplaatst of verwijderd.

Een mediakaart plaatsen

Tip: U kunt een mediakaart plaatsen of verwijderen terwijl uw BlackBerry-toestel ingeschakeld is. U hoeft uw toestel niet uit en weer aan te zetten.

Een mediakaart is optioneel. Als er een mediakaart is meegeleverd, kan het zijn dat deze al is geplaatst.

Als u de mediakaart wilt plaatsen (microSD-kaart), schuift u de kaart met de metalen contactpunten van u weg gericht in de sleuf rechts van de batterij.


BlackBerry-toestel met de mediakaart en sleuf aan de rechterkant van de batterij.

De batterij plaatsen of verwijderen

Laad de batterij op voordat u uw BlackBerry-toestel begint te gebruiken. De batterij die bij uw toestel is geleverd, is niet volledig opgeladen.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Controleer, als u de batterij wilt plaatsen, of de contactpunten (plus en min) op de goede plek zitten.
  • Verwijder de batterij door deze aan het uiteinde zonder contactpunten op te tillen en vervolgens naar buiten te trekken.


In deze afbeelding wordt weergegeven waar u de batterij plaatst of verwijdert.