Veiligheid van toestel en batterij

Gebruik uitsluitend de batterij die door BlackBerry wordt aanbevolen voor uw specifieke model BlackBerry-toestel. Als u een andere batterij gebruikt, wordt de garantie bij uw toestel mogelijk ongeldig.

WAARSCHUWING:
Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd batterijtype.

Toestel en batterij wegwerpen

Afbeelding van een doorkruiste vuilnisbak. Recycle uw BlackBerry-toestel en de batterij in overeenstemming met uw lokale regelgeving. Werp uw toestel of batterij niet in vuur. U mag uw toestel of batterij niet bij het gewone huishoudelijk afval deponeren.

Ga voor informatie over de teruggave van uw toestel aan BlackBerry voor recycling en veilige verwerking op een browser op uw computer naar www.blackberry.com/recycling . Het recycle- en inruilprogramma is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

BlackBerry en milieuvriendelijkheid

BlackBerry zet zich in voor het verminderen van de schadelijke gevolgen van BlackBerry-producten op het milieu. Ga voor meer informatie over duurzame maatregelen bij BlackBerry naar http://www.rim.com/company/corporate-responsibility/product_sustainability.shtml.

Informatie over de veiligheid, garantie en privacy voor uw toestel weergeven

Als u het Privacybeleid wilt bekijken, moet uw BlackBerry-toestel verbonden zijn met het internet.

Neem even de tijd om de licentieovereenkomst, de beperkte garantie, de veiligheidsinformatie en het privacybeleid voor uw toestel door te nemen. Deze documenten zijn beschikbaar via uw scherm met toestelinstellingen. Hierin vindt u belangrijke informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden, de batterij en andere belangrijke veiligheidsmaatregelen en dekking van de garantie.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Info aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Categorie Wettelijke bepalingen aan.
  4. Raak een koppeling aan.