Een speld plaatsen op de kaart

Voeg spelden toe aan uw kaart zodat u ziet waar u heen gaat of om interessante locaties te markeren.
Raak in de app Kaarten op het tabblad Kaart de locatie waar u de speld wilt plaatsen lang aan.
Raak op het tabblad Kaart Het pictogram Meer > Het pictogram Kaart wissen aan om alle spelden van een kaart te wissen.