De micro-SIM-kaart, batterij en mediakaart plaatsen

De batterijklep verwijderen

WAARSCHUWING:
Buig het batterijklepje niet te ver om, anders kan de afwerking worden aangetast.
Trek de onderkant van de batterijklep omhoog om de klep te verwijderen.


BlackBerry-toestel waarbij wordt getoond hoe het batterijklepje wordt verwijderd.

De micro-SIM-kaart plaatsen of verwijderen

WAARSCHUWING:
Uw BlackBerry-toestel is ontworpen voor gebruik met een micro-SIM-kaart. Plaats geen SIM-kaartadapter in uw toestel om mogelijke schade aan uw toestel te voorkomen.

Afhankelijk van uw serviceprovider en waar u uw toestel hebt gekocht, is de micro-SIM-kaart mogelijk al geplaatst.

Als u de de micro-SIM-kaart wilt plaatsen, schuift u die op zijn plaats zoals aangegeven.

Zo verwijdert u de micro-SIM-kaart:

  1. Druk de micro-SIM-kaart er gedeeltelijk uit door uw wijsvinger op de opening te plaatsen.
  2. Schuif de micro-SIM-kaart er volledig uit met uw wijsvinger en duim, of door met uw duim op de bovenkant van de SIM-kaart te drukken.


BlackBerry-toestel waarbij wordt getoond waar de micro-SIM-kaart wordt geplaatst of verwijderd.

De batterij plaatsen of verwijderen

Laad de batterij op voordat u uw BlackBerry-toestel begint te gebruiken. De batterij die bij uw toestel is geleverd, is niet volledig opgeladen.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Controleer, als u de batterij wilt plaatsen, of de contactpunten (plus en min) op de goede plek zitten.
  • Verwijder de batterij door deze aan het uiteinde zonder contactpunten op te tillen en vervolgens naar buiten te trekken.


In deze afbeelding wordt weergegeven waar u de batterij plaatst of verwijdert.