Pictogrammen van meldingen

De pictogrammen van meldingen geven aan dat er zich nieuwe of ongeopende items voor uw account in de BlackBerry Hub bevinden. Wanneer u een nieuw item hebt ontvangen, verschijnt de Nieuw item-indicator op het meldingspictogram. U kunt overal op uw toestel uw meldingspictogrammen kort weergeven door vanaf de onderzijde van uw scherm omhoog te vegen.

Pictogram Beschrijving
Het pictogram E-mailbericht E-mailbericht
Het pictogram Tekstbericht Tekstbericht
Het pictogram BBM-bericht BBM-bericht
Het pictogram Facebook-bericht Facebook-bericht
Het pictogram Twitter-bericht Twitter-bericht
Het pictogram LinkedIn-bericht LinkedIn-bericht
Het pictogram Telefoonoproep Telefoonoproep
Het pictogram Voicemailbericht Voicemailbericht
Het pictogram Melding Meldingen van apps en services zoals BlackBerry World