U abonneren op een openbare agenda op uw toestel

Zorg dat u het adres voor de openbare agenda in ICS-indeling (iCalShare) hebt.

U kunt een openbare agenda met ICS-indeling aan uw BlackBerry-toestel toevoegen zodat u die agenda ook ziet in de Agenda-app. Wanneer de eigenaar van de agenda gebeurtenissen wijzigt, worden die wijzigingen op uw toestel gesynchroniseerd. In een openbare agenda kan alleen de eigenaar gebeurtenissen wijzigen.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Het pictogram Instellingen > Accounts > Het pictogram Account toevoegen > Geabonneerde agenda aan.
  3. Voer in het veld Naam agenda een naam in voor de agenda.
  4. Voer in het veld Serveradres het adres voor de openbare agenda in ICS-indeling in.
  5. Raak Gereed aan.