Het e-mailadres voor een agenda wijzigen

Hebt u meerdere agenda's op uw BlackBerry-toestel, dan kunt u voor elke agenda een ander e-mailadres instellen. Wanneer u een afspraak aanmaakt in een bepaalde agenda, worden uitnodigingen verstuurd vanaf het e-mailadres dat aan die agenda is toegewezen.

Het e-mailadres dat u gebruikt, moet al aan uw toestel zijn toegevoegd. Voor sommige accounts kunt u het e-mailadres niet wijzigen (uw werkaccount bijvoorbeeld).

  1. Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Het pictogram Instellingen > Instellingen Uitnodiging voor vergadering aan.
  3. Raak het e-mailadres aan in de vervolgkeuzelijst onder een agenda.