Wat is er anders aan BlackBerry 10?

Als u een BlackBerry 10-toestel voor het eerst gebruikt, wilt u vast graag weten wat het anders maakt dan andere BlackBerry-toestellen. Vind informatie over het beginscherm, menu's, instellingen, berichten, meldingen en apps. Kom te weten waar u uw telefoonnummer en pincode kunt vinden en hoe u tekst kunt knippen, kopiëren en plakken.

Hoe keer ik terug naar het beginscherm?

 • In de meeste apps kunt u Vorige aanraken om terug te keren naar het vorige scherm.
 • Als u een app wilt minimaliseren en wilt terugkeren naar het startscherm, veegt u naar boven vanaf de onderzijde van het scherm.
  BlackBerry-smartphone met een pijl die omhoog wijst vanaf de onderzijde van het scherm. Met deze veegbeweging wordt een app geminimaliseerd tot Actief frame.

Hoe ga ik naar het menu?

Er is geen Menu-menutoets op BlackBerry 10-toestellen. U kunt menu's openen door de pictogrammen onder aan het scherm aan te raken, en door items op het scherm lang aan te raken.


Scherm met het pictogram Meer tabbladen links onderin om in een app te navigeren. Het pictogram Meer acties verschijnt rechts onderin om het menu voor de app te openen. Een cirkel geeft aan hoe u een item lang moet aanraken om een menu met acties voor dat item te openen.

Hoe wijzig ik mijn instellingen en opties?

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u de instellingen in een app wilt wijzigen, veegt u naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Het pictogram Instellingen. aan.
 • Als u andere opties wilt zien in meerdere apps, raakt u Het pictogram Meer acties aan.
 • Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om uw BlackBerry-toestelinstellingen te wijzigen en verbinding te maken met mobiele en Wi-Fi-netwerken. Raak Instellingen aan.


BlackBerry-smartphone met een pijl die omlaag wijst vanaf de bovenzijde van het scherm. Met deze veegbeweging worden de instellingen van het toestel weergegeven. Als u alle toestelinstellingen wilt bekijken, raakt u Instellingen aan. Als u de instellingen voor een functie wilt wijzigen, raakt u een label aan, zoals Alarm. Als u een functie zoals Wi-Fi wilt in- of uitschakelen, raakt u het pictogram aan. Het pictogram is blauw wanneer de functie is ingeschakeld.

Waar vind ik mijn e-mails of andere berichten?

U kunt al uw e-mails, sms'jes, sociale netwerkmeldingen, gemiste oproepen en voicemailberichten vinden in de BlackBerry Hub. De BlackBerry Hub is niet zoals andere apps op uw BlackBerry-toestel. Deze app vormt de kern van de BlackBerry 10-ervaring en is altijd actief, zodat u in verbinding blijft, ongeacht wat u aan het doen bent op uw toestel.

Schuif uw vinger naar rechts in het beginscherm om de BlackBerry Hub te openen.

U kunt de BlackBerry Hub kort weergeven of openen vanuit elke app op uw toestel met een eenvoudige beweging:


BlackBerry-smartphone met een pijl die naar rechts wijst. Met deze veegbeweging gaat u van een meldingsweergave naar de BlackBerry Hub.

Waar zijn de telefoontoetsen en mijn meldingsprofielen?

 • Het BlackBerry 10-besturingssysteem bevat de volgende ingebouwde meldingsmodi: Normaal, Alleen oproepen, Alleen trillen, Onderdrukt en Alle waarschuwingen uit.
 • U kunt de stille modus snel inschakelen door vanaf de bovenzijde van het scherm naar beneden te vegen en Modus Onderdrukt aan te raken.
 • U kunt aangepaste beltonen instellen voor contactpersonen in de app Contactpersonen.
 • Als u meldingen voor bepaalde typen berichten wilt instellen, veegt u in het beginscherm vanaf de bovenzijde van het scherm naar beneden en raakt u Instellingen > Meldingen aan.
 • Als u een oproep wilt aannemen, houdt u de cirkel onder aan het scherm vast en schuift u uw vinger naar links. Laat uw vinger los van het scherm wanneer de cirkel op het pictogram Een oproep beantwoorden staat.


  Schuifregelaar voor inkomend gesprek met een pijl die van het midden van de schuifregelaar naar het pictogram Een oproep beantwoorden aan de linkerkant wijst. Geeft de handbeweging aan waarmee u een oproep beantwoordt.

 • Als u een oproep wilt weigeren, houdt u de cirkel onder aan het scherm vast en schuift u uw vinger naar rechts. Laat uw vinger los van het scherm wanneer de cirkel op het pictogram Een oproep weigeren staat.


  Schuifregelaar voor inkomend gesprek met een pijl die van het midden van de schuifregelaar naar het pictogram Een oproep weigeren aan de rechterkant wijst. Geeft de handbeweging aan waarmee u een oproep weigert.

Waar vind ik mijn apps?

Sommige apps die u op uw oude BlackBerry-toestel gebruikte, zijn mogelijk niet beschikbaar op uw BlackBerry 10-toestel. U kunt in de BlackBerry World-shop controleren of uw oude apps beschikbaar zijn om te downloaden in het scherm My World of u kunt er nieuwe apps vinden.

Hoe kan ik tekst bewerken of verplaatsen?

U hebt geen trackpad of trackball nodig op een BlackBerry 10-toestel! Raak de tekst gewoon lang aan en er verschijnt een menu met opties om tekst te selecteren, knippen, kopiëren of plakken. Met fijne cursorbediening kunt u de cursor verplaatsen of tekst invoegen op een specifieke locatie.

Tekst selecteren

Raak een teken of woord lang aan.

 • Raak het scherm op een willekeurige plek aan om uw selectie te annuleren.
 • Versleep de grepen om uw tekstselectie te wijzigen.


Tekstveld met gemarkeerde tekst en bewerkingsgrepen om de tekstselectie te wijzigen.

Tekst verplaatsen

 1. Raak een woord of tekstveld lang aan.
 2. Laat uw vinger los van het scherm. Er verschijnt nu een menu met tekstbewerkingsopties.
 3. Raak een optie aan.
Tip: Als u niet zeker weet wat een menupictogram betekent, kunt u het lang aanraken om de functie te zien. Schuif uw vinger weg van het pictogram als u het niet wilt selecteren.


Tekstbewerkingsmenu met pictogrammen voor knippen, kopiëren, alles selecteren, selectie-opmaak, plakken en selecteren.

De cursor invoegen

 1. Raak een woord of tekstveld aan om de cursor weer te geven.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Versleep de cirkel om de cursor te verplaatsen.
  • Om de cursor één teken te verplaatsen, raakt u de boven-, onder-, linker- of rechterkant van de cirkel aan.
 3. Voeg de tekst in op de plek van de cursor.
Tip: Plaats uw vinger op de rand van de cirkel zodat u de cursor nog steeds kunt zien.


De cursor ingevoegd tussen tekens

Waar vind ik mijn taken, memo's en spraakmemo's?

 • Als u BlackBerry Link hebt gebruikt om de bestanden van uw oude BlackBerry-toestel over te brengen naar uw nieuwe toestel, bevinden uw taken, memo's en spraakmemo's zich normaal gesproken in de nieuwe BlackBerry Remember-app.
 • Als u eerder taken gebruikte in BBM Groups, hebt u nog steeds toegang tot deze taken in BBM.

Waar vind ik mijn bestanden?

U kunt uw bestanden vinden in de app Bestandsbeheer. Als u een zakelijke account aan uw BlackBerry-toestel hebt toegevoegd en uw beheerder de BlackBerry Balance-technologie heeft ingeschakeld, zijn uw toestelgegevens, apps en netwerktoegang verdeeld over een werkruimte en een persoonlijke ruimte. De afzonderlijke ruimten helpen u te vermijden dat u per ongeluk werkgegevens kopieert in een persoonlijke app, of vertrouwelijke werkgegevens weergeeft tijdens een BBM Video-chat. Als u wilt schakelen tussen uw werkruimte en uw persoonlijke ruimte, veeg dan met uw vinger van het midden van het beginscherm naar beneden en raak Persoonlijk of Werk aan.

Waar vind ik wachtwoorden en informatie over mijn toestel?

Waar vind ik mijn pincode?
Raak uw profielafbeelding aan in BBM. Uw pincode wordt onder uw streepjescode op uw profielpagina weergegeven. In een e-mail of tekstbericht kunt u ook mypin typen om uw pincode weer te geven.
Hoe vind ik mijn eigen telefoonnummer?
Raak in het beginscherm het pictogram Telefoon aan. Veeg in het midden van het scherm in de weergave Telefoongesprekken of Contactpersoon naar beneden en uw telefoonnummer wordt boven aan het scherm weergegeven. In een e-mail of tekstbericht kunt u ook mynumber typen om uw telefoonnummer weer te geven.
Waar vind ik Wachtwoordbeheer?

U kunt de app Wachtwoordbeheer downloaden in de BlackBerry World-shop. Als u BlackBerry Link of een mediakaart hebt gebruikt om uw gegevens van een BlackBerry-toestel met BlackBerry Device Software 5.0 of later over te brengen, kunt u uw wachtwoorden uit Wachtwoordbeheer van uw oude toestel herstellen nadat u de app Wachtwoordbeheer hebt gedownload en geïnstalleerd.

Waar vind ik informatie over de softwareversie en hardware van mijn toestel?

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Info aan. Als u het type informatie dat wordt weergegeven wilt wijzigen, raakt u een optie aan in de vervolgkeuzelijst.

In een bericht, notitie of taak kunt u myver gevolgd door een spatie typen om het model en de BlackBerry 10 OS-versie van uw toestel te zien. Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door uw invoertaal.

Hoe kan ik zoeken?

Als u iets wilt zoeken op uw BlackBerry-toestel of op internet, raakt u onder aan het beginscherm Zoeken aan.

Wat is BlackBerry Link?

BlackBerry Link is de nieuwste versie van BlackBerry Desktop Software en kan gebruikt worden op uw BlackBerry 10-toestel. U kunt BlackBerry Desktop Software gebruiken op toestellen met BlackBerry 7.1 en lager.

BlackBerry Link is software die u op uw computer kunt installeren om gegevens, mediabestanden en toepassingen op uw BlackBerry-toestel aan uw desktopcomputer te koppelen.

Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac.