Een concept-e-mail opslaan

  1. Raak terwijl u een e-mail opstelt Annuleren aan.
  2. Raak in het dialoogvenster Opslaan aan.