Uw status voor Facebook, Twitter of LinkedIn bijwerken vanuit de BlackBerry Hub

  1. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Hub aan.
  2. Raak Facebook, Twitter of LinkedIn aan.
  3. Raak Status aan.
  4. Typ uw status.
  5. Kies Bericht plaatsen, Tweeten of Verzenden.