Geavanceerde instellingen voor tekstberichten wijzigen

Met de geavanceerde instellingen voor tekstberichten kunt u speciale tekens gebruiken, uw routeringsvoorkeur wijzigen en meer.
  1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer acties > Het pictogram Instellingen Instellingen > Tekstberichten > Het pictogram Geavanceerd aan.
  2. Breng uw wijzigingen aan.
  3. Raak Opslaan aan.