Wijzigen hoe berichten in de BlackBerry Hub worden weergegeven

Wijzig of de BlackBerry Hub uw verzonden of gearchiveerde berichten weergeeft, hoe u berichtenlijnen weergeeft en hoe de datum wordt weergegeven boven aan uw lijst met berichten en meldingen. U kunt ook wijzigen hoe de namen van afzenders worden weergegeven, of afbeeldingen automatisch worden gedownload en meer.

 1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer > Het pictogram Instellingen > Weergave en acties aan.
 2. Wijzig uw instellingen. Wijzig bijvoorbeeld een van de volgende instellingen:
  • Als u berichten wilt weergeven als gesprekslijnen in plaats van afzonderlijke berichten, raakt u in de vervolgkeuzelijst Weergavestijl Gesprek aan.
  • Als u geen gearchiveerde berichten meer wilt weergeven, schuift u de schakelaar Gearchiveerde berichten weergeven naar Uit.
  • Als u geen verzonden berichten meer wilt weergeven, schuift u de schakelaar Verzonden berichten weergeven naar Uit.

Kleurcodes toewijzen aan uw accounts

U kunt een kleur kiezen voor elk van uw accounts om onderscheid te maken tussen de verschillende accounttypen in de BlackBerry Hub. De kleur wordt links in de lijst met berichten weergegeven.
 1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer > Het pictogram Instellingen > Hub-beheer aan.
 2. Raak een account aan.
 3. Kies een kleur in de vervolgkeuzelijst Accountkleur.