Accountinstellingen wijzigen

U kunt, als u dat wilt, de instellingen voor een account wijzigen als u het accountwachtwoord hebt gewijzigd, of als u een andere weergavenaam voor de account wilt of als u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Het pictogram Instellingen Raak Instellingen > Accounts aan.
  3. Raak een account aan.
  4. Breng uw wijzigingen aan.
  5. Raak Opslaan aan.