Een gebeurtenis maken in de Agenda-app

 1. Raak in de Agenda-app Het pictogram Gebeurtenis toevoegen aan.
 2. Voer de gegevens van de gebeurtenis in.
 3. Raak Opslaan aan.
Tip: U kunt een gebeurtenis maken in elke planningsweergave (bijvoorbeeld in de dagweergave of de weekweergave), door gewoonweg een plek in het schema aan te raken. Raak het blok Nieuwe gebeurtenis dat verschijnt aan om de gebeurtenis te wijzigen.

Personen uitnodigen voor een gebeurtenis

Als uw account het toevoegen van deelnemers aan gebeurtenissen ondersteunt, kunt u ook deelnemers toevoegen wanneer u een gebeurtenis maakt of later. Als u een zakelijke Microsoft Exchange-account hebt toegevoegd, kunt u verbinding maken met de externe server om personen toe te voegen die niet in uw lijst met contactpersonen staan.
Raak het veld Deelnemers aan tijdens het aanmaken of wijzigen van een gebeurtenis.
 • Als de persoon die u wilt toevoegen in uw lijst met contactpersonen staat, begint u een naam te typen. Raak de naam aan in de lijst.
 • Als de persoon die u wilt toevoegen bij uw organisatie werkt en u een zakelijke account aan uw toestel hebt toegevoegd, typt u de naam. Raak Opzoeken aan.
Tip: In sommige accounts kunt u de beschikbaarheid van deelnemers zien. Wanneer u alle deelnemers aan de gebeurtenis hebt toegevoegd, raakt u de tijd van de gebeurtenis boven aan het scherm aan. Als er deelnemers zijn die volgens hun schema niet kunnen komen, wordt de tijdschuifregelaar boven aan het scherm rood weergegeven. Verplaats de schuifregelaar totdat deze groen wordt om een tijd te vinden die voor iedereen goed uitkomt.

Een locatie aan een gebeurtenis toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u een gebeurtenis aanmaakt of wijzigt:
 • U kunt een locatie handmatig invoeren in het veld Locatie.
 • Als u de app Kaarten wilt openen om een locatie te kiezen, raakt u in het veld Locatie het pictogram Kaart aan. Kies een locatie.

Een terugkerende gebeurtenis plannen

 1. Raak tijdens het aanmaken of wijzigen van de gebeurtenis een tijdstip aan.
 2. Raak de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst Herhalingen.
 3. Raak het pictogram Terug aan wanneer u klaar bent.

De beschikbaarheid of herinneringstijd van een gebeurtenis aanpassen

Wanneer u een gebeurtenis aanmaakt, gebruikt de app BlackBerry-agenda uw standaardinstellingen voor de beschikbaarheid en herinneringstijd van de gebeurtenis om u tijd te besparen. U kunt deze instellingen wijzigen.
 1. Raak tijdens het aanmaken of wijzigen van een gebeurtenis een van de pictogrammen boven aan het scherm aan.
  • Als u de beschikbaarheid wilt wijzigen, raakt u in de vervolgkeuzelijst Status Bezet, Afwezig of Beschikbaar aan.
  • Als u het tijdstip voor de herinnering wilt wijzigen, kiest u een optie in de vervolgkeuzelijst Herinnering.
 2. Raak Opslaan aan.

Informatie voor telefonische vergadering toevoegen aan een gebeurtenis

Wanneer u informatie voor een telefonische vergadering aan een vergadering of gebeurtenis toevoegt, kunnen deelnemers met een BlackBerry-toestel de functie Nu deelnemen gebruiken om deel te nemen zonder de verschillende nummers en bridge-informatie te hoeven invoeren.
Tip: U kunt de informatie voor een telefonische vergadering opslaan in de instellingen van de app BlackBerry-agenda zodat u deze niet bij elke vergadering opnieuw hoeft in te voeren.
 1. Raak tijdens het aanmaken of wijzigen van een gebeurtenis een van de pictogrammen boven aan het scherm aan.
 2. Voer in de vervolgkeuzelijst Vergadering een van de volgende handelingen uit:
  • Als u nieuwe informatie voor een telefonische vergadering wilt toevoegen, raakt u Bridge toevoegen aan. Voer een naam voor de telefonische vergadering in en de telefoonnummers en toegangscodes. Raak Opslaan aan.
  • Als u informatie voor een telefonische vergadering hebt opgeslagen in de instellingen van de Agenda-app, raakt u een bridge aan.