Naar een website gaan

  1. Typ een webadres of zoekterm in de adresbalk onder aan de Browser.
  2. Raak Start aan.

De huidige zoekmachine wijzigen

Nadat u de zoekmachine hebt gewijzigd, gaat de BlackBerry Browser verder met de nieuwe zoekmachine tot u deze weer verandert.
  1. Raak het pictogram voor de zoekmachine in de rechterbovenhoek van het scherm aan terwijl u in de Browser een zoekterm invoert.
  2. Raak de gewenste zoekmachine aan.