Een BBM-chat met een Games-vriend starten

U kunt een BBM-chat starten zonder de Games-app te verlaten, bijvoorbeeld als u snel ergens op wilt reageren in een game.

  1. Raak in uw tijdlijn of op het scherm Het pictogram Vrienden een vriend aan.
  2. Raak Het pictogram Een BBM-chat starten aan.