Verbinding verbreken met een gekoppeld Bluetooth-toestel

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
  3. Raak het toestel waarmee u verbinding wilt verbreken lang aan.
  4. Raak het pictogram Verbinding verbreken aan.