Bluetooth-technologie inschakelen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
  3. Schuif de schakelaar Bluetooth naar Aan.
Wanneer Bluetooth-technologie is ingeschakeld, wordt Het pictogram Bluetooth blauw en wordt Het pictogram Bluetooth weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.
Als u Bluetooth-technologie wilt uitschakelen, raakt u Het pictogram Bluetooth weer aan.