Een opgeslagen Bluetooth-toestel verwijderen

Als u een lange lijst met opgeslagen Bluetooth-toestellen op uw BlackBerry-toestel heeft, kunt u de toestellen die u niet meer gebruikt verwijderen, zodat u de toestellen die u wel gebruikt, eenvoudiger kunt vinden.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
  3. Raak een toestel lang aan.
  4. Raak Het pictogram Verwijderen aan.