Problemen oplossen: De modus Mobile Hotspot

Ik kan mijn toestel niet als een mobiele hotspot gebruiken

  • Controleer of u bent verbonden met het mobiele netwerk. Als in de rechterbovenhoek van het beginscherm Mobiel netwerksignaal wordt weergegeven, is het mobiele netwerk ingeschakeld en verbonden.
  • Controleer of uw abonnement op een draadloze service is ingesteld voor het gebruik van de modus Mobile Hotspot. Als dit niet het geval moet u uw abonnement wijzigen voordat u de modus Mobile Hotspot kunt gebruiken op uw BlackBerry-toestel.
  • Uw serviceprovider voor het draadloze netwerk staat het gebruik van de modus Mobile Hotspot mogelijk niet toe terwijl u roamt. Controleer voor meer informatie uw abonnement of neem contact op met uw serviceprovider.
  • Als u uw toestel gebruikt voor het werk, staat uw organisatie het gebruik van de modus Mobile Hotspot mogelijk niet toe. Vraag meer informatie hierover aan uw beheerder.
  • Als u roamt en uw draadloze abonnement het gebruik van de modus Mobile Hotspot tijdens roaming ondersteunt, controleert u op het scherm met instellingen voor Mobiel netwerk of Gegevensservices tijdens roaming is ingeschakeld.

Ik kan niet meerdere toestellen met mijn mobile hotspot verbinden

Afhankelijk van uw abonnement op een draadloze service is het mogelijk dat u niet meerdere toestellen met uw mobiele hotspot kunt verbinden of dat u minder dan acht toestellen kunt verbinden.