Verbinding maken met een mobiel netwerk

Als u uw mobiele netwerkverbinding wilt inschakelen, moet de vliegtuigmodus uitgeschakeld zijn.
  1. Veeg op het beginscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk aan.
  3. Schuif de schakelaar Mobiel netwerk naar Aan.
Als u de verbinding met uw mobiele netwerk wilt uitschakelen, schuift u de schakelaar Mobiel Netwerk naar Uit.