Het toetsenbord weergeven

Veeg met twee vingers naar boven vanaf de onderzijde van het scherm.

Afbeelding van twee pijlen die vanaf de onderkant van het scherm naar boven wijzen. Onder de pijlen wordt een toetsenbord weergegeven.

Tip: Raak het scherm buiten een tekstinvoerveld aan om het toetsenbord te verbergen. Als u het toetsenbord wilt verbergen en u nergens het scherm kunt aanraken, veegt u met twee vingers naar beneden over het toetsenbord.