Een QR Code, barcode of NFC-label scannen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Wanneer u een QR Code of barcode scant met behulp van de Smart Tags-app , slaat uw toestel de informatie op als een slim label.

Wanneer u een NFC-label scant, opent uw toestel de informatie in het overeenkomstige app-type. U kunt de informatie opslaan als slim label door de Smart Tags-app te openen voordat u het NFC-label scant.

Voer een van de volgende handelingen uit:

BlackBerry 10-toestel met de achterzijde van het toestel direct boven een NFC-label. Blauwe cirkels geven een gegevensoverdracht aan.