Een opgeslagen Wi-Fi-netwerk verwijderen

Er kunnen maximaal 64 netwerken op uw BlackBerry-toestel worden opgeslagen. Als u veel netwerken op uw toestel hebt opgeslagen maar ze niet allemaal gebruikt, kunt u ze verwijderen om uw scherm met opgeslagen netwerken op te ruimen. U kunt de batterijlevensduur verlengen door opgeslagen netwerken te verwijderen die een verborgen SSID gebruiken.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.
  3. Controleer of de schakelaar Wi-Fi is ingesteld op Aan.
  4. Raak Het pictogram Bewaard aan.
  5. Raak het netwerk aan dat u wilt verwijderen.
  6. Raak Het pictogram Verwijderen aan.