Een opgeslagen Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen

Als u niet meer wilt dat uw BlackBerry-toestel automatisch verbinding maakt met een opgeslagen Wi-Fi-netwerk, maar u wilt het opgeslagen netwerk niet verwijderen, kunt u het netwerk uitschakelen.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.
  3. Controleer of de schakelaar Wi-Fi is ingesteld op Aan.
  4. Raak Het pictogram Bewaard aan.
  5. Raak een netwerk aan.
    • Als u het netwerk wilt uitschakelen, schuift u de schakelaar Verbindingen inschakelen naar Uit.
    • Als u het netwerk weer wilt inschakelen, schuift u de schakelaar Verbindingen inschakelen naar Aan.