Een joyn-contactpersoon bellen

  1. Raak in de Telefoon-app Het pictogram Contactpersonen aan.
  2. Raak het pictogram joyn aan naast de contactpersoon die u wilt bellen.
  3. Als uw joyn-contactpersoon meerdere nummers heeft, raakt u het nummer aan dat u wilt bellen.
Tip: Tijdens het gesprek raakt uhet pictogram joyn aan om een chat of een videogesprek te starten of om een bestand te delen.