Tekst knippen, kopiëren en plakken

  1. Als u tekst wilt markeren, raakt u de tekst lang aan. Als u uw selectie wilt wijzigen, verplaatst u de cursorindicators.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u tekst wilt kopiëren, raakt u de gemarkeerde tekst lang aan. Raak Kopiëren aan.
    • Als u tekst wilt knippen, raakt u de gemarkeerde tekst lang aan. Raak Knippen aan.
  3. Als u tekst wilt plakken, raakt u de positie waar u de tekst wilt plakken lang aan. Raak Plakken aan.