Uw invoertaal wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Taal en invoer aan.
  3. Raak Invoertalen > Talen toevoegen/verwijderen aan.
  4. Schakel het selectievakje naast de taal die u wilt inschakelen in.
Tip: Schakel Taaldetectie in op het scherm Invoertalen als u vaak van taal moet wisselen. Wanneer u deze optie inschakelt, detecteert uw toestel automatisch welke van drie verschillende talen u gebruikt.