Een foto als achtergrond gebruiken

  1. Open een foto.
  2. Raak More > Het pictogram Instellen als > Achtergrond aan.
Tip: Als u inzoomt op een foto en deze als achtergrond instelt, wordt het ingezoomde deel op het scherm weergegeven als uw achtergrond.