Meldingen aanpassen voor een app

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
  3. Raak onder aan het scherm Meldingen de optie Toepassingen aan.
  4. Raak een toepassing aan.
  5. Wijzig de instellingen voor Geluid, Toon, Trillen, LED of Directe voorbeelden.
  6. Raak het pictogram Vorige aan tot het scherm Meldingen wordt weergegeven.