Een afbeelding delen

U kunt afbeeldingen delen met vrienden, contactpersonen, mededeelnemers aan vergaderingen, Twitter enzovoort om anderen mee te laten genieten van uw speciale momenten.
  1. Open de afbeelding die u wilt delen.
  2. Als u de afbeelding wilt bewerken voordat u deze verzendt, raakt u het pictogram Bewerken aan.
  3. Bewerk de afbeelding.
  4. Raak Opslaan aan.
  5. Raak het pictogram Delen aan.