Gesynchroniseerde mappen verbergen in de app Remember

Als u een e-mailaccount toevoegt die wordt ondersteund door Microsoft Exchange ActiveSync, worden de taken en notities van die account standaard weergegevens als gesynchroniseerde mappen in de Remember-app. Deze mappen verbergen:

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Accounts aan.
  3. Raak een account aan.
  4. In het scherm Account bewerken schuift u de schakelaarTaken synchroniseren naar Uit.