De volgorde van uw accounts in de BlackBerry Hub wijzigen

U kunt wijzigen in welke volgorde de BlackBerry Hub uw accounts weergeeft op het tabblad Account. Zo kunt u bijvoorbeeld uw favoriete of meestgebruikte accounts boven aan de lijst zetten.

  1. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Meer > het pictogram Instellingen > Hub-beheer aan.
  2. Raak het pictogram Sorteren aan.
  3. Raak een account lang aan en schuif uw vinger omhoog of omlaag om te wijzigen waar uw account in de lijst komt te staan op het tabblad Account.
  4. Raak Het pictogram Gereed aan om uw wijzigingen op te slaan.