Een willekeurig wachtwoord genereren

In de toepassing Wachtwoordbeheer kunt u de criteria voor het genereren van willekeurige wachtwoorden wijzigen.
  1. Raak het pictogram Instellingen aan en voer een van de volgende handelingen uit:
    • Wijzig het veld Lengte.
    • Schakel de selectievakjes Letters opnemen, Getallen opnemen of Symbolen opnemen in of uit.
  2. Raak in het beginscherm van de toepassing Wachtwoordbeheer het pictogram Toevoegen aan.
  3. Typ de website- en gebruikersnaamgegevens.
  4. Raak Genereer een wachtwoord aan.
Opmerking: Wanneer kopiƫren van wachtwoorden is uitgeschakeld, moet u het gegenereerde wachtwoord (letters, getallen en symbolen) typen als u het wilt gebruiken.