Uw eigen telefoonnummer vinden

  1. Raak in de Telefoon-app het pictogram Oproepen aan.
  2. Raak het scherm op een willekeurige plek aan en schuif uw vinger naar beneden. Uw telefoonnummer wordt boven in het scherm weergegeven.
Tip: Als u uw eigen telefoonnummer wilt opnemen in een bericht aan iemand, typt u mynumber in een e-mail, een BBM-bericht of een sms en drukt u op de spatiebalk.