Een vraag stellen met de app Spraakbesturing

Met de app Spraakbesturing kunt u verschillende vragen stellen. Als uw vraag niet kan worden beantwoord, hebt u de optie om het antwoord op internet te zoeken.
  1. Houd de toets Dempen aan de rechterzijde van uw BlackBerry-toestel ingedrukt om de app Spraakbesturing te openen.
  2. Stel uw vraag na de bieptoon. Vraag bijvoorbeeld "Hoeveel inwoners heeft Nederland?", "Wat is de vierkantswortel van 36?" of "Waarom is de lucht blauw?"