Oproepen doorschakelen instellen

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
  1. Veeg in de Telefoon-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Oproepen doorschakelen aan.
  3. Schuif alle schakelaars naar Aan.
  4. Als u het nummer wilt wijzigen waarnaar uw oproepen worden doorgeschakeld, raakt u de vervolgkeuzelijst onder een schakelaar aan en typt u een nummer.